Lappehiets Frimodige Falko Sam <3 Lønnelappen Missi

Fire hanner og to tisper ble født 26.03.2021.

Vestlabbens Inka
Vestlabbens Idaho


Vestlabbens Ivanho
Vestlabbens Irvin
Vestlabbens Irius
Vestlabbens Ironman